Awangarda

Oprócz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który nasi słuchacze otrzymują po zdaniu egzaminu państwowego – mamy 100 proc. zdawalność – otrzymują również Europass Europe. To suplement do dyplomu z dokładnie opisanymi kompetencjami, które uczeń w trakcie kształcenia zdobył.

Co potrafi technik masażysta po Policealnej Szkole Medycznej Awangarda Głogów? Potrafi:

 • przygotować pacjenta do zabiegu masażu z uwzględnieniem wskazań, przeciwskazań oraz stanu pacjenta;
 • oceniać struktury anatomiczne człowieka na potrzeby masażu;
 • dobierać rodzaje i techniki masażu;
 • wykonywać masaż: klasyczny, medyczny w środowisku wodnym, limfatyczny, odruchowy, Shantala, izometryczny, tensegracyjny, stawowy oraz z użyciem przyrządów;
 • przeprowadzić masaż sportowy uwzględniające dyscyplinę sportową, cykl treningowy i stan sportowca;
 • wykonać masaż kosmetyczny i relaksacyjny;
 • wykonać masaż medyczny w jednostkach chorobowych i masaż w odnowie biologicznej organizmu;
 • korzystać z wiedzy klinicznej i nauk pokrewnych podczas wykonywania masażu;
 • ponadto w zakresie wykonywanych zadań zawodowych:
 • przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz wymagań ergonomii;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 • stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej i prawa pracy oraz ochrony danych osobowych;
 • posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji;
 • organizować pracę małego zespołu.

Tego wszystkiego nauczysz się w Policealnej Szkole Medycznej Awangarda Głogów. Zapraszamy do nas!

Z relaksacyjnym pozdrowieniem

Policealna Szkoła Medyczna Awangarda Głogów