Awangarda

Asystentka Stomatologiczna w Medycznej w Głogowie 

Po ukończeniu tego kierunku dołączysz do grona średniego personelu medycznego. Absolwenci znajdują zatrudnienie w gabinetach, poradniach i klinikach dentystycznych. Posiadają przygotowanie do pracy w gabinetach o różnych specjalnościach stomatologicznych. Poza tym mogą zatrudnić się na przykład w firmach zajmujących się dystrybucją asortymentu stomatologicznego czy hurtowniach stomatologicznych.

Asystentka stomatologiczna współpracuje przede wszystkim bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie asystowania podczas zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Osoba wykonująca ten zawód przygotowana jest do wykonywania wielu zadań m.in.: przygotowania gabinetu i stanowisk pracy lekarza dentysty zgodnie z obowiązującymi zasadami ergonomii pracy; użytkowania i konserwowania urządzeń, aparatów oraz instrumentów stomatologicznych; przygotowania, sporządzania i kompletowania zestawów podstawowych leków, materiałów oraz wyrobów medycznych stosowanych do zabiegów stomatologicznych; współpracy z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych; przygotowania pacjentów do zabiegów stomatologicznych. Nauka trwa rok. 

Higienistka Stomatologiczna w Medycznej w Głogowie 

Higienistka Stomatologiczna po ukończeniu naszej szkoły może pracować w gabinetach dentystycznych i wykonywać świadczenia stomatologiczne z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczyć w procesie leczenia i realizować świadczenia z zakresu profilaktyki stomatologicznej; organizować prace związane ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii; wykonywać czynności administracyjne i prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego. Ale także wykonywać wstępne badania stomatologiczne, profilaktyczne, diagnostyczne i zabiegi rehabilitujące jamę ustną. Ponadto prowadzi stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia w różnych środowiskach. Nauka trwa 2 lata. 

Technik Masażysta w Medycznej w Głogowie 

Technik Masażysta po ukończeniu naszej szkoły potrafi przygotować pacjenta do zabiegu masażu z uwzględnieniem wskazań, przeciwskazań oraz stanu pacjenta; oceniać struktury anatomiczne człowieka na potrzeby masażu; dobierać rodzaje i techniki masażu; wykonywać masaż: klasyczny, medyczny w środowisku wodnym, limfatyczny, odruchowy, Shantala, izometryczny, tensegracyjny, stawowy oraz z użyciem przyrządów; przeprowadzić masaż sportowy uwzględniające dyscyplinę sportową, cykl treningowy i stan sportowca; wykonać masaż kosmetyczny i relaksacyjny; wykonać masaż medyczny w jednostkach chorobowych i masaż w odnowie biologicznej organizmu; korzystać z wiedzy klinicznej i nauk pokrewnych podczas wykonywania masażu. Nauka trwa 2 lata. 

Technik Farmaceutyczny w Medycznej w Głogowie 

Technik Farmaceutyczny potrafi po naszej szkole oceniać prawidłowości recepty i analizować właściwości fizykochemiczne składników recepty. Poza tym przeprowadza analizy jakościowe i ilościowe leków wybranymi metodami klasycznymi i instrumentalnymi, charakteryzuje zakresy działania farmakologicznego oraz wybranych interakcji leków czy wykonuje leki recepturowe. Zawodowo zajmuje się obsługą pacjentów w aptekach i punktach aptecznych. Dodatkowo dzięki zdobytej wiedzy z zakresu produkcji, analizy oraz kontroli leków może pracować przy produkcji leków, a także w hurtowniach farmaceutycznych. Dodajemy, że jesteśmy jedyną szkołą medyczną w regionie, która kształci na tym kierunku i to od wielu lat. Nauka trwa 2,5 roku. 

Opiekun medyczny i Terapeuta Zajęciowy

Opiekun Medyczny to stosunkowo nowy zawód medyczny. Ale wydaje się, że niezwykle ważny. Społeczeństwo się starzeje. Coraz więcej osób potrzebuje pomocy osób doświadczonych i wykształconych właśnie w tej dziedzinie. Po ukończeniu szkoły masz otwartą drogę do zatrudnienia w zakładach opiekuńczo-leczniczych, oddziałach szpitalnych, domach pomocy społecznej, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej, środowiskowych domach pomocy, hospicjach, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Ale nic nie stanie Ci na przeszkodzie, jeżeli zdecydujesz się na otwarcie własnej działaności gospodarczej w tej niezwykle ważnej i potrzebnej branży.

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną.

Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Bez wątpienia to zawód zaufania publicznego, dlatego niezbędne będą Ci kompetencje personalne i społeczne. Powinnaś, a może powinieneś, bo to absolutnie nie tylko kobiecy zawód, posiadać bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole oraz empatię, tak ważną w kontakcie z drugim człowiekiem. Bardzo pokrewny będzie też kierunek Terapeuty Zajęciowego oparty na pracy z drugim człowiekiem. Nauka na kierunku Opiekun Medyczny i Terapeuty Zajęciowego trwa tyle samo czyli rok.