Awangarda

Uczę się przez całe życie

Uczę się przez całe życie… Banał? Nie! Dokładnie opisana koncepcja.

Lifelong learning to nie jest nowa koncepcja. Bez niej nie da się ogarnąć współczesnego i dynamicznie rozwijającego się świata. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że ciągle mamy do czynienia z gwałtownym rozwojem technologii, procesem globalizacyjnym oraz postępującymi przemianami społeczno-ekonomicznymi i kulturowymi. Jakby ktoś nie wiedział, to to wszystko dzieje się teraz i na naszych oczach.

Po co to
wszystko?

 Bo mamy świadomość, jak odpowiedzialne mamy zadanie. Jak ważne jest, żeby nasi uczniowie byli jak najlepiej przygotowani do niesienia pomocy innym ludziom. Zawody medyczne są zawodami zaufania społecznego. Nie możemy tego zaufania zawieść. Nie możemy sobie pozwolić na niedociągnięcia. Stąd nasze profesjonalne podejście do wszystkich kwestii związanych z edukacją.

informacje o kierunkach

NaukaSzkoła policealna