Awangarda

Nauka na kierunku Higienistka stomatologiczna trwa 2 lata.

To osoba, która pod nadzorem lekarza prowadzi działalność higieniczno-profilaktyczną.

Higienistka stomatologiczna jest uprawniona do wykonywania następujących zadań:

 • rozróżniania budowy i czynności narządów i układów organizmu człowieka;
 • opisywania budowy głowy, z uwzględnieniem narządu żucia;
 • rozróżniania elementów narządu żucia, wyjaśniania ich czynności fizjologicznych oraz podstawowych zmian patologicznych;
 • określania roli i zadań profilaktyki próchnicy zębów oraz profilaktyki periodontologicznej, ortodontycznej, stomatologicznej i onkologicznej;
 • rozpoznawania podstawowych stanów zagrożenia życia występujących u pacjentów;
 • udzielania pierwszej pomocy;
 • prowadzenia edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach;
 • korzystania z wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii w profilaktyce i kształtowaniu postaw prozdrowotnych;
 • prowadzenia działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej;
 • samodzielnego wykonywania badań diagnostycznych zleconych przez lekarza dentystę oraz wycisków do modeli orientacyjnych;
 • wykonywania zabiegów profilaktyczno – leczniczych na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty;
 • czynnego asystowania w zabiegach ortodontycznych;
 • rozróżniania i stosowania metod fizykoterapii stomatologicznej;
 • prowadzenia i wykonywania ćwiczeń ortodontycznych na zlecenie lekarza dentysty;
 • rozróżniania i przygotowywania produktów leczniczych i materiałów stomatologicznych;
 • przechowywania i ewidencjonowania produktów leczniczych oraz materiałów stomatologicznych, a także przestrzegania terminów ich ważności;
 • użytkowania, przechowywania i konserwowania urządzeń i aparatów oraz instrumentów stomatologicznych;
 • stosowania obowiązujących zasad dezynfekcji i sterylizacji;
 • prowadzenia obowiązującej w gabinecie dentystycznym dokumentacji medycznej oraz rozliczania zużytych leków i materiałów stomatologicznych.

Jako higienistka stomatologiczna możesz podjąć pracę w gabinetach stomatologicznych, klinikach dentystycznych, publicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach dentystycznych.