Awangarda

Nauka trwa 1 rok.

Rolą opiekuna medycznego jest dbanie o osoby, których stan zdrowia lub wiek, nie pozwala na pełną sprawność. Do zadań opiekuna medycznego należą m.in.:

 • rozpoznawanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej;
 • współpraca z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • wykonywanie poleceń pielęgniarki i lekarza dotyczących opieki nad osobą chorą i niesamodzielną;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w czystości;
 • wykonywanie zabiegów higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem;
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w utrzymaniu aktywności ruchowej;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich;
 • ZOBACZ TAKŻE: terapeuta zajęciowy, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka dziecięca 
 • pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w komunikowaniu się z rodziną, zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz z innymi pacjentami;
 • udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie chorej i niesamodzielnej oraz jej rodzinie;
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;

Po uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu opiekuna medycznego znajdziesz pracę w państwowych i prywatnych instytucjach służby zdrowia (m.in. szpitale, przychodnie, sanatoria, środowisko domowe). Dużą zaletą tego kierunku jest możliwość znalezienia pracy za granicą.