Awangarda

Działamy na 100 procent, więc zdawalność egzaminów w naszej szkole też jest na 100 procent! Wszyscy nasi absolwenci otrzymają dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Wszyscy, bo każdy, kto do egzaminu państwowego podszedł, go zdał. Na dyplomie znajduje się informacja o wyniku uzyskanym z części pisemnej oraz praktycznej.

Dla przykładu higienistka stomatologiczna zdanym egzaminem potwierdza kwalifikację opisaną jako „Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia”

Do dyplomu jest również dołączony certyfikat Europass Europe, w którym wyszczególnia się – w języku polskim i angielskim – co konkretnie nasz absolwent potrafi. Co potrafi higienistka?

 • przeprowadzać badanie stomatologiczne oraz zabiegi profilaktyczne,
 • organizować i przeprowadzać zadania z zakresu profilaktyki grupowej i promocji zdrowia,
 • asystować lekarzowi dentyście w czasie wykonywania zabiegów dentystycznych,
 • organizować stanowisko pracy lekarza dentysty zgodnie z zasadami ergonomii,
 • rozróżniać materiały i instrumenty stomatologiczne oraz przypisywać je do planowanych zabiegów,
 • prowadzić ewidencję zużycia materiałów, sprzętu oraz sporządzać zapotrzebowanie,
 • przeprowadzić proces sterylizacji i dezynfekcji,
 • współpracować z laboratorium protetycznym,
 • stosować przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych,
 • posługiwać się językiem obcym oraz korzystać z obcojęzycznych źródeł informacji,
 • organizować prace małego zespołu

To tylko niektóre kompetencje potwierdzone certyfikatem. Tego wszystkiego nauczymy Cię w naszej szkole. Zapraszamy do nas! Masz duży wybór kierunków i w sumie pewność, że zawód zdobędziesz, bo mamy 100 procent zdawalności!

Pozdrawiamy Was!

Policealna Szkoła Medyczna Awangarda Głogów