Awangarda

Lifelong learning to nie jest nowa koncepcja. Bez niej nie da się ogarnąć współczesnego i dynamicznie rozwijającego się świata. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że ciągle mamy do czynienia z gwałtownym rozwojem technologii, procesem globalizacyjnym oraz postępującymi przemianami społeczno-ekonomicznymi i kulturowymi. Jakby ktoś nie wiedział, to to wszystko dzieje się teraz i na naszych oczach.

W Polsce za wdrażanie idei lifelong learning odpowiedzialne jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, które prowadzi politykę w zakresie Perspektywy Uczenia się przez całe życie, której podstawą jest m.in.: zorientowanie na efekty uczenia się i możliwość uzyskania kwalifikacji, docenianie nauki na każdym etapie życia, ocena i potwierdzenie efektów nauki niezależnie od sposobu i miejsca przyswajania wiedzy, potwierdzanie zdobytych kwalifikacji zgodnie z wymaganiami rynku pracy…

Idea nauki przez całe życie zakłada kontynuację podnoszenia kwalifikacji i dokształcanie się po zakończeniu edukacji formalnej. Można to robić poprzez udział w kursach i szkoleniach lub korzystać z ofert chociażby szkół policealnych takich jak Policealna Szkoła Medyczna Awangarda Głogów. Szkoły zorientowanej na efekt kształcenia i faktycznie przygotowującej praktycznie i teoretycznie do wykonywania zawodu. Szkoła kończy się egzaminem państwowym i wydaniem dyplomu potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Czegoś takiego nie otrzymamy kształcąc się samodzielnie – na przykład poprzez oglądanie filmów, czy czytanie książek, – choć i to mieście się w koncepcji lifelong learning.

Skorzystanie z oferty Policealnej Szkoły Medycznej Awangarda Głogów korzystasz z nowoczesnego zaplecza dydaktycznego szkoły i czerpiesz wiedzę praktyczną od praktyków. W trakcie kształcenia uczysz się przez doświadczenie, a to znakomicie przygotowuje do zawodu.

Zachęcamy do uczenia się przez całe życie. Idealnie byłoby, gdybyście chcieli, żeby o Wasze wykształcenie medyczne zadbała nasza wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Z edukacyjnym pozdrowieniem!

Policealna Szkoła Medyczna Awangarda Głogów